Polyuretan

Polyuretan er perfekt til gulv og flater som ikke skal oppleves harde, for eksempel gulv og korridorer på sykehus hvor ansatte ellers må gå med spesialsko for å skåne rygg og ben. Ved å variere tykkelsen på sjiktet kan vi bestemme hvor «mykt» gulvet skal oppleves.

Ta kontakt for å bestille eller motta informasjon.

Polyuretan er også meget resistent mot kjemikalier og lave som høye temperaturer.